Steenmarter

Beschermde soort

Marters zijn een belangrijke schakel in het Nederlandse ecosysteem. Het zijn roofdieren die de bijvoorbeeld ratten en muizen eten.

De steenmarter is wettelijk beschermd. Dat betekent dat ze niet gevangen of gedood mogen worden. Ze mogen zelfs niet opzettelijk verstoord worden en ook hun voortplantings- of rustplaatsen mogen niet opzettelijk beschadigd of vernield worden. Heeft u toch overlast van een steenmarter in huis, dan mag deze alleen door gecertificeerde en erkende bedrijven verjaagd worden.

Leefomgeving

Houtwallen, hopen met takken, boomholtes, vervallen schuurtjes en niet te vergeten moderne gebouwen met centimeters dikke isolatieplaten op het dak zijn geliefde nestelplekken. Steenmarters verblijven graag binnen; om te slapen, voor hun latrine en voor hun nest met jongen. Op zoek naar beschutting binnenshuis kan de steenmarter zonder problemen tegen gemetselde muren op klimmen om via de onderkant van het boeiboord een weg naar binnen te zoeken. Op hun zoektocht kunnen ze gaten maken in rieten daken en isolatiebeplating. Dat steenmarters een gebouw binnen komen hangt vrijwel altijd samen met bouwkundige gebreken. Via een schutting, boom of stapel hout komen ze in een goot terecht. Ze trekken vervolgens een dakpan los of duwen deze omhoog. Als zij hun klauwen tussen het dakbeschot en het isolatiemateriaal krijgen en er ontstaat speling, dan blijft er weinig van over. Via de spouw komen ze op de zolder om ergens te nestelen. Een opening van 8 tot 9 centimeter is voldoende. In kruipruimtes kunnen ze kabels met gemak doorbijten.

Overlast

Steenmarters die bijvoorbeeld op de vliering verblijven, kunnen een enorm kabaal maken. De geluiden die ze maken, concentreren zich in de vroege ochtenduren. ’s Nachts gaat de steenmarter op jacht. Tegen een uur of 4, 5 in de morgen gaan ze spelen. Tennisballen, lege doppen en kippen- en eendeneieren zijn erg geliefd. Bovendien kunnen ze ook stankoverlast veroorzaken door de keutels, urine en geurvlaggen die ze uitzetten. De kadavers van hun slachtoffers zorgen ook voor stank en kunnen daarnaast insecten aantrekken.

Om de steenmarter binnenshuis te verjagen, zijn in de loop der jaren enkele creatieve oplossingen bedacht. Steenmarters houden van rust en hebben een hekel aan lawaai. Weet u zeker waar de steenmarter zich ophoudt, dan adviseren wij daar dichtbij de radio aan te zetten.

Wering

Om steenmarters te weren moet de woning “marterdicht” worden gemaakt.


  Steenmarter