Buitengebruik rattengif (anticoagulantia)


Medio 2014 heeft het Ctgb* toelating van anticoagulantia (rodenticiden)) voor professioneel gebruik ingeperkt tot gebruik binnen gebouwen. Voor buitengebruik wordt een certificering ontwikkeld volgens de beginselen van Integrated Pest Management (IPM). Het is vanaf 1 januari 2017 alleen mogelijk om anticoagulantia buiten te gebruiken, indien een bedrijf voor IPM-buitengebruik gecertificeerd is.

Overgangsregeling
De verwachting is dat bedrijven zich in de loop van 2016 kunnen certificeren. Om deze tijd te overbruggen heeft het Ctgb* een overgangsregeling vastgesteld op grond waarvan het onder voorwaarden mogelijk is om anticoagulantia te blijven gebruiken buiten gebouwen voor de bestrijding van ratten. De overgangsregeling vervalt per 1 januari 2017. Vanaf dat moment is het dus alleen voor bedrijven die gecertificeerd zijn voor IPM-buitengebruik toegestaan om anticoagulantia buiten te gebruiken voor de bestrijding van ratten.


Op 25 november 2014 hebben wij ons bedrijf aangemeld bij IL&T**  voor IPM-buitengebruik van anticoagulantia (rodenticiden), geregistreerd onder nummer S37972.


* College toelating gewasbeschermingmiddelen & biociden

** Inspectie Leefomgeving en Transport