Bruine rat


De bruine rat is herkenbaar aan zijn stompe kop en plompe bouw. Is groter dan de zwarte rat.


Uiterlijk
- rug meestal grijsbruin, buik lichter. Allerlei kleurvariaties mogelijk
- stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar
- Staart iets korter dan het lichaam
- Uitwerpselen stomp, ± 2 cm lang, 0.5 cm dik

Leefwijze
- "Cultuurvolger", uitstekende graver en zwemmer
- Vooral 's nachts actief; alleseter met een voorkeur voor het beste
- Komen voor langs slootkanten, in riolen en mestputten, afvalsortplaatsen, in gebouwen en kruipruimten

Schade/overlast
- Bevuiling, knaagschade, overbrenger van ziekten (o.a. de ziekte van Weil) en paratyphus
- Verspreiding van veezieketen, varkenspest, pseudovogelpest, trichinosis en ziekte van Aujeszky e.a.

Wering/preventie
- Objecten ontoegankelijk maken
- ventilatie-openingen in buitenmuren niet breder dan 0.5 cm
- zorg voor zo min mogelijk schuilplaatsen

Bestrijding
- door middel van lokaas en intensieve controle. Bij voorkeur door bestrijdingstechnicus
      
natte woelrat          droge woelrat           muskusrat

- De natte woelrat is een uitstekende graver en zwemmer; de droge woelrat is ook een uitstekende graver, maar heeft een hekel aan zwemmen.
- beide soorten veroorzaken grote knaagschade aan wortels in jonge boomgaarden, bloembollenvelden, witlofpercelen, wortelteelt

- De muskusrat is geen rat, maar een woelmuis. Hij is ±60 cm lang (bruine rat ±25 cm) en veroorzaakt schade aan oevers en dijken door zijn graafactiviteiten