Muizen

           
       Huismuis                Spitsmuis                     Veldmuis                           Bosmuis               

Huismuis

Uiterlijk
* Kleur lichtbruin tot donkergrijs, buik lichter
* Lichaamslengte 7 tot 10 cm
* Slanke bouw, spitse kop, grote oren, lange dunne staart

Leefwijze
* Huismuizen komen vooral in gebouwen voor, vaak boven plafonds
* Eten alles, bij voorkeur graan, peulvruchten, noten
* Vooral 's nachts actief
* Uitwerpselen lijkt op hagelslag

Schade
* Huismuizen zijn verspreiders van ziektekiemen
* Bevuilen voedselvoorraden
* Knaagschade
* Maken veel lawaai 's nachts

Wering/preventie
* Zorg dat alle voedsel onbereikbaar is
* Ventilatie openingen maximaal 0.5 cm breed
* Openingen in buitenmuren dichten, bijv. dmv stootvoegrooster                

Bestrijding
* Lokaas.
Bij bedrijven:
* Inventarisatie, bestrijdingsplan en inspectierapport
* Wij bieden bestrijdingscontracten aan tegen scherpe prijzen: wij zorgen ervoor, dat u gevrijwaard blijft van
   ongedierte.

Spitsmuis

Spitsmuizen zijn geen knaagdieren, maar insecten-eters

Uiterlijk
* Kleur bruin/grijsbruin; lichaamslengte 6 tot 9 cm
* Opvallend spitse snuit

Leefwijze
* Vlugge, beweeglijke muizen; nachtdieren; goede zwemmers
* Maken zachte piepende, fluitende of tjilpende geluiden
* Eten insecten, wormen, slakken, spinnen etc.
* Hebben een voorkeur voor ruig begroeid terrein; kreupelhout, struikgewas, tuinen, bouwafval
* Keutels altijd enigszins vastgeplakt, onregelmatig van vorm, donkerbruin tot zwart, met insectenresten

Schade
* Hinder door stank ( muskusgeur)
* Vervuiling door urine en uitwerpselen
* Lawaai boven plafonds
* Dragers van bepaalde ziektes

Wering/preventie
* Alle openingen in buitenmuren muisdicht maken, dus smaller dan 0.5 cm
* Voorkom te grote openingen bij dorpels van ramen en deuren

Bestrijding
* Huisspitsmuizen mogen niet worden bestreden, enkel weggevangen met klapvallen

Veldmuis

Uiterlijk
* De veldmuis is een gedrongen muis met een stompe kop en een zeer korte staart; lichaamslengte 9.5 tot 12 cm
* Kleur grijs tot grijsbruin, zwart

 Leefwijze
* Uitstekende graver met een voorkeur voor droog, ruig terrein en dichte plantengroei
* Uitwerpselen zijn dik en groenachtig

Schade
* Knaagschade aan de bast en voet van jonge bomen en in bouwland
* Schade in weilanden door ondermijnen grasmat
* Overbrenger van modderkoorts (infectieziekte)

Wering/preventie
* Geen ruige begroiing op terreinen
* Goed weidebeheer: korte grasmat, slootkanten schoonhouden, begroeiing kort houden
* Boomgaardbescherming, bomenrij in zwarte grond; valfruit, snoeihout en zwad verwijderen, bodembegroeiing kort
   houden

Bestrijding
* Met behulp van vallen en gif

Bosmuis

Uiterlijk
* Kleur licht-geelbruin tot donkerbruin
* Flinke muis, lichaamslengte 7 tot 10cm, spitse snuit, grote uitstaande oren, lange staart, grote zwarte ogen

Leefwijze
* Graven en klimmen; uitstekende springers
* Eten groene plantendelen, noten, zaden, insecten, wormen etc.
* Voorkeur voor dichte begroeiing, struikgewas

Schade
* Bloemkwekerijen: knaagschade aan knoppen van bloemen (dahlia's, trosanjers, gerbera's, rozen)
* Land- en tuinbouw: vraat aan bietenzaadjes
* Geuroverlast ( wildgeur)

Wering/preventie
* Verwijder hoog gras, struiken hoger opsnoeien, voorkom rommelhoeken
* Ventilatieopeningen en openingen in buitenmuren muisdicht maken; max. 0.5 cm, strips onder deuren
* Voedsel onbereikbaar maken

Bestrijding
* Door middel van lokaas en klapvallen
* Inventarisatie, bestrijdingsplan en inspectierapport
* Wij bieden bestrijdingscontracten aan tegen scherpe prijzen: wij zorgen ervoor, dat u gevrijwaard blijft van
   ongedierte.