Hommel en bij

         
       Hommel                         Bij                      Wesp                      Hommelsoorten    

In Nederland komen 20 hommelsoorten voor. Bijen en hommels zijn erg nuttig bij het bestuiven van bloemen en gewassen
Zowel hommels als bijen steken bijna nooit en worden alleen bij hoge uitzondering bestreden.

Hommel

Uiterlijk
* Alle hommelsoorten zijn gedrongen en stevig
* Behaard
* Veel kleuvariaties

Leefwijze
* Het voedesel bestaat uit stuifmeel en nectar
* Nestplaatsen in holtes in de grond, bomen en nestkastjes
* Alleen de koningin overwintert en vormt in het voorjaar een nieuwe kolonie

Bestrijding
* Alléén als er werkelijk gevaar is voor de mens, bijv. kleuterscholen, bejaardentenhuizen
* Onder druk wordt een bestrijdingsmiddel in de uitvliegopening gespoten. Binnen enkele uren zijn de meeste hommels
   dood en de resterenden binnen enkele dagen

Bij

Uiterlijk
* De hoofdkleur van de bij is bruin
* Lengte ± 1.5 cm

Leefwijze
* Als zich jonge koninginnen in het nest hebben ontwikkeld, verzamelt de oude koningin maximaal de helft van het volk en gaat zwermen
* Voedsel bestaat uit stuifmeel en nectar
* Het hele volk overwintert in korf of kast, met uitzondering van de mannetjes

Schade
* Zwermen kunnen op een ongelukkige plaats gaan zitten
* Een bijensteek is gevaarlijk voor mensen met een allergie; waarschuw direct een arts als iemand onwel wordt na een bijensteek

Bestrijding
* Bij het aantreffen van een zwerm bijen een imker waarschuwen om de zwerm te komen "scheppen". U kunt bij ons terecht voor namen en contactgegevens van imkers in de buurt
* Wij bestrijden alleen bijen als zij werkelijk gevaar opleveren, de zwerm niet te scheppen is of uit zichzelf verdwijnt