Wespen

       Nest Franse veldwesp

Gewone wesp         Wespennest       Nest in spouwmuur         Hoornaar                Franse veldwesp          nest Franse veldwesp


De gewone wesp of limonadewesp is ong. 1.5 cm lang

De hoornaar is ong. 2.5 cm lang


Leefwijze

* Wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest

* Alleen de jonge koninginnen overwinteren

* Wespen voeden zich met insecten en suikers

* om een nest te maken, knagen ze aan hout, rietmatten enz.

* Een wespennest wordt slechts één seizoen bewoond


Nut

* De gewone wespen vangen erg veel lastige en schadelijke insecten, voornamelijk steekmuggen en kamervliegen

* Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen.


Schade

* Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen. De hoornaar is over het algemeen vriendelijker.

* Een wespensteek bevat histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk, behalve als men direct in

   bloedvat wordt gestoken of allergisch is voor bovengenoemde stoffen.

* Een wesp kan meerdere steken toebrengen

* Wordt een persoon na een wespensteek bleek, misselijk of duizelig, ga dan direct naar huisarts of EHBO.

* Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders; ze steken de bijen dood


Wering/preventie

* Horren in ramen en deuren

* Gesloten vuilcontainers en afvalemmers

* Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen


Bestrijding

* als een nest echt gevaar oplevert, wordt onder druk bestrijdingsmiddel in de uitvliegopening gespoten.

   Binnen enkele uren zijn de meeste wespen dood en de resterende wespen de daaropvolgende dagen vanwege de

   nawerktijd van het bestrijdingsmiddel.

* Als er een zichtbaar nest is, kan dit achteraf worden verwijderd.


Garantie

* Wij geven garantie op de bestrijding van een wespennest: Zijn de wespen niet binnen een paar dagen weg, komen we kosteloos nogmaals.


  

Franse veldwesp

In het voorjaar worden de nesten gesticht door een koningin die de overwinterd heeft. Nesten hebben geen omhulsel van papier, maar zijn open, waardoor de wespen goed te zien zijn en bevatten in het algemeen ongeveer 10 andere wespen. De koningin maakt haar nesten op beschutte locaties. Soms worden nesten ook aangetroffen in auto’s, onder dakpannen of onder de handgrepen van kliko’s. De Franse veldwesp jaagt voornamelijk op insecten en is niet geïnteresseerd in zoete stoffen. Hierdoor komt hij zelden in conflict met de mens. Wel kan de Franse veldwesp steken, maar dat gebeurt in principe alleen als gevaar dreigt.

In tegenstelling tot veel andere wespen, bewoont de Franse veldwesp soms meerdere nesten naast elkaar. Vaak werken 2 of

Invloed klimaatverandering

De laatste jaren blijkt het aantal Franse veldwespen in ons land toe te nemen. Kennelijk profiteert deze warmteminnende soort van de stijgende temperaturen.