Wespen

        
  Gewone wesp         Wespennest       Nest in spouwmuur         Hoornaar


De gewone wesp of limonadewesp is ong. 1.5 cm lang
De hoornaar is ong. 2.5 cm lang

Leefwijze
* Wespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
* Alleen de jonge koninginnen overwinteren
* Wespen voeden zich met insecten en suikers
* om een nest te maken, knagen ze aan hout, rietmatten enz.
* Een wespennest wordt slechts één seizoen bewoond

Nut
* De gewone wespen vangen erg veel lastige en schadelijke insecten, voornamelijk steekmuggen en kamervliegen
* Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen.

Schade
* Wespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen. De hoornaar is over het algemeen vriendelijker.
* Een wespensteek bevat histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk, behalve als men direct in 
   bloedvat wordt gestoken of allergisch is voor bovengenoemde stoffen.
* Een wesp kan meerdere steken toebrengen
* Wordt een persoon na een wespensteek bleek, misselijk of duizelig, ga dan direct naar huisarts of EHBO.
* Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders; ze steken de bijen dood

Wering/preventie
* Horren in ramen en deuren
* Gesloten vuilcontainers en afvalemmers
* Nooit de uitvliegopening van het nest dichtstoppen

Bestrijding
* als een nest echt gevaar oplevert, wordt onder druk bestrijdingsmiddel in de uitvliegopening  gespoten. 
   Binnen enkele uren zijn de meeste wespen dood en de resterende wespen de daaropvolgende dagen vanwege de 
   nawerktijd van het bestrijdingsmiddel.
* Als er een zichtbaar nest is, kan dit achteraf worden verwijderd.

Garantie
* Wij geven garantie op de bestrijding van een wespennest: Zijn de wespen niet binnen een paar dagen weg, komen 
   we kosteloos nog een keer.